Învierea - Lev Tolstoi

This quote was added by hodor_1234
Se crede îndeobște că hoțul, ucigașul, spionul, prostituata, recunoscând că profesia lor este rea, ticăloasă, trebuie să se rușineze de ea. Se întâmplă însă exact invers. Oamenii puși de soartă și de păcatele lor într-o anumită situație, oricât de imorală ar fi ea, dezvoltă o concepție generală despre viață în care situația lor le apare bună și demnă de respect.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 87.05 98.4%
hodor_1234 82.09 97.1%
hodor_1234 81.21 97.8%
muchinchai 68.42 97.6%
muchinchai 66.17 97.1%
muchinchai 65.73 96.0%
muchinchai 65.70 96.0%
muchinchai 65.12 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
fanebabanu 38.89 98.6%
fanebabanu 35.15 99.5%
muchinchai 68.42 97.6%
muchinchai 65.70 96.0%
muchinchai 63.64 97.6%
muchinchai 63.17 97.8%
muchinchai 63.24 98.9%
muchinchai 62.87 96.6%