Félelem - Hamvas Béla

This quote was added by marc3
Tégy, amit akarsz. De mindig tudni fogod, mitől féltél. Félni annyi, mint meghalni. Annyi, mint mulasztani. Annyi, mint soha. Soha többé. Értsd meg, soha, soha többé. Életed parancsa nem az, hogy kell. Mert nem kell semmi. Nincs kényszer. De tudd meg, hogy ezt itt soha nem tudod megtenni többé. Amit nem teszel meg itt, ma, most, azt nem fogod tudni soha. Amit félsz megtenni most, azt elvesztetted örökre.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 99.11 96.7%
sarimarton 97.18 97.4%
hodor_1234 96.13 97.8%
hodor_1234 94.79 97.6%
hodor_1234 91.63 96.5%
hodor_1234 90.77 97.4%
hoonicat 88.69 96.5%
hodor_1234 87.52 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 26.63 96.2%
dbvzr 25.32 93.4%
koochan 72.41 95.8%
paralysis 77.65 96.9%
paralysis 80.34 98.8%
tgt83 49.30 97.4%
trojaifanyul 55.08 96.4%
hoonicat 88.69 96.5%