A kádári élet iskolája - Puzsér Robert

This quote was added by marc3
Az iskola legfőbb célja, hogy egyetlen megdönthetetlen tanulságot verjen a diákba, mégpedig, hogy bármennyit is készüljön, mindig az iskola jóindulatára van utalva. A tananyag spektruma olyan széles, hogy csakis a tanár szándékán múlik, mit és mennyit követel meg belőle. A polgárosodástól éppen ez az élmény választ el minket - már kölyökkorunkban kiveszik a sorsunkat a saját kezünkből.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 94.33 97%
sarimarton 88.80 96.0%
hodor_1234 84.61 96.0%
hodor_1234 84.22 96.3%
sarimarton 83.39 96.5%
sarimarton 82.47 96.0%
szalaiak 81.87 98.7%
hodor_1234 81.08 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user87173 78.67 97.2%
user87173 76.99 96.1%
user87173 69.00 93.1%
koochan 57.41 96.0%
voroskoi 40.89 94.6%
voroskoi 38.32 91.5%
user627574 53.19 95.6%
confxx 19.02 95.6%