Piszkos Fred közbelép - Rejtő Jenő

This quote was added by marc3
Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.10 100%
cheatbot03 163.09 100%
hoonicat 85.71 98.3%
hodor_1234 82.16 96.4%
hodor_1234 81.83 98.0%
sarimarton 81.81 94.9%
sarimarton 78.94 95.8%
extracher99 76.86 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user389248 23.67 82.3%
extracher99 76.25 99.3%
extracher99 73.21 100%
extracher99 69.27 100%
user389248 20.12 80.2%
extracher99 76.86 99.0%
extracher99 73.95 99.7%
rage41 46.80 92.7%