Piszkos Fred közbelép - Rejtő Jenő

This quote was added by marc3
Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.10 100%
cheatbot03 163.09 100%
hoonicat 85.71 98.3%
hodor_1234 82.16 96.4%
hodor_1234 81.83 98.0%
sarimarton 81.81 94.9%
sarimarton 78.94 95.8%
hodor_1234 76.38 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
hcs42 53.50 92.7%
user627574 47.77 94.2%
user90663 35.69 80.8%
user627574 48.27 94.2%
user627574 44.39 93.9%
dbvzr 23.44 93.3%
user90663 38.35 89.4%
paralysis 66.10 94.5%