Dumnezeu o amăgire - Richard Dawkins

This quote was added by hodor_1234
Din punctul meu de vedere nu numai știința este corozivă pentru religie, religia este corozivă pentru știință. Aceasta îi învață pe oameni să fie satisfăcuți cu non explicații supranaturale triviale și îi face orbi la minunatele explicații reale pe care le avem la îndemână. Îi învață să accepte autoritatea, revelațiile și credința în loc să insiste mereu asupra dovezilor.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 79.95 94.2%
muchinchai 76.14 99.7%
muchinchai 75.83 98.2%
muchinchai 75.71 98.7%
muchinchai 75.22 98.4%
muchinchai 75.17 97.7%
muchinchai 75.06 98.4%
muchinchai 74.02 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
fanebabanu 40.53 97.7%
muchinchai 74.02 98.7%
muchinchai 75.71 98.7%
muchinchai 75.17 97.7%
muchinchai 75.22 98.4%
muchinchai 72.73 97.4%
muchinchai 76.14 99.7%
muchinchai 69.18 96.4%