Dorian Gray - Oscar Wilde - Lord Henry -

This quote was added by konradg
Minden késztetés, amit megfojtani próbálunk magunkban, ott ólálkodik tovább az elménkben, és megmérgez minket. A test, ha bűnt követ el, már végzett is a bűnnel, hiszen a cselekvés a megtisztulás egy formája. Semmi nem marad utána, csak az élvezet emléke vagy a megbánás fényűzése. A kísértéstől csak egyféleképpen lehet megszabadulni - ha engedünk neki.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 89.37 98.6%
hodor_1234 85.70 95.7%
sarimarton 82.18 95.9%
sarimarton 79.05 95.7%
szalaiak 73.75 95.4%
aradipatrik 52.14 94.1%
aradipatrik 51.51 92.4%
aradipatrik 50.47 93.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
confxx 16.67 94.7%
confxx 14.23 92.7%
user627574 47.27 97.5%
user627574 49.24 97.0%
user627574 48.25 96.2%
user627574 43.36 95.2%
szalaiak 73.75 95.4%
gear 17.35 91.7%