Dorian Gray - Oscar Wilde - Lord Henry -

This quote was added by konradg
Minden késztetés, amit megfojtani próbálunk magunkban, ott ólálkodik tovább az elménkben, és megmérgez minket. A test, ha bűnt követ el, már végzett is a bűnnel, hiszen a cselekvés a megtisztulás egy formája. Semmi nem marad utána, csak az élvezet emléke vagy a megbánás fényűzése. A kísértéstől csak egyféleképpen lehet megszabadulni - ha engedünk neki.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 89.37 98.6%
hodor_1234 85.70 95.7%
sarimarton 82.18 95.9%
user87173 79.63 97.5%
sarimarton 79.05 95.7%
szalaiak 73.75 95.4%
miklosabel 73.26 97.3%
miklosabel 65.41 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user925732 49.44 92.9%
user87173 79.63 97.5%
miklosabel 73.26 97.3%
miklosabel 65.41 93.9%
miklosabel 55.53 90.8%
koochan 53.45 92.2%
user627574 52.09 95.7%
user627574 49.77 96.5%