A Háború Művészete - Sun Tzu

This quote was added by aradipatrik
Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 92.02 98.8%
hoonicat 84.29 96.3%
hodor_1234 83.74 97.9%
hodor_1234 80.50 95.4%
sarimarton 80.17 94.4%
c1sc0 79.12 96.0%
hodor_1234 78.49 94.4%
user216276 75.21 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
paralysis 70.46 98.2%
hoonicat 84.29 96.3%
user925732 54.39 91.5%
user925732 55.64 91.5%
miklosabel 62.92 96.5%
benedeksimo 50.20 95.2%
user627574 50.30 97.1%
poli 51.58 96.3%