A Háború Művészete - Sun Tzu

This quote was added by aradipatrik
Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 92.02 98.8%
hoonicat 90.86 96.3%
hoonicat 84.29 96.3%
hodor_1234 83.74 97.9%
hodor_1234 80.50 95.4%
sarimarton 80.17 94.4%
c1sc0 79.12 96.0%
hodor_1234 78.49 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 66.02 96.5%
rage41 65.74 96.5%
rage41 52.09 88.8%
szalaiak 71.64 97.7%
szalaiak 66.40 95.4%
novbalu 50.43 97.9%
novbalu 40.25 95.4%
novbalu 48.58 97.7%