Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Fontos és közismert tény, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért: feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak. A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy sokkal intelligensebbek az embernél - pontosan a fenti okok miatt.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
endruu 98.16 97.6%
hodor_1234 93.75 97.1%
hodor_1234 91.18 97.1%
hodor_1234 84.70 98.9%
sarimarton 78.33 96.4%
user87173 75.62 96.9%
user87173 75.24 94.2%
szalaiak 74.29 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 33.18 93.7%
user627574 58.30 95.2%
user627574 52.74 94.2%
user90663 40.64 82.0%
user627574 43.58 90.1%
koochan 64.27 94.7%
user627574 52.93 95.9%
user627574 47.88 91.9%