Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Fontos és közismert tény, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért: feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak. A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy sokkal intelligensebbek az embernél - pontosan a fenti okok miatt.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
endruu 98.16 97.6%
hodor_1234 93.75 97.1%
hodor_1234 91.18 97.1%
hodor_1234 84.70 98.9%
sarimarton 78.33 96.4%
user87173 75.62 96.9%
user87173 75.24 94.2%
szalaiak 74.29 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 65.29 100%
extracher99 65.34 98.7%
extracher99 66.19 100%
rage41 64.85 94.2%
rage41 60.90 95.9%
user627574 50.85 88.9%
novbalu 49.98 94.4%
novbalu 39.86 93.7%