Szabadulás - Justin Cronin

This quote was added by aradipatrik
Megértette, hogy a gyász olyan hely, ahová az ember egyedül megy. Olyan, mint egy ajtók nélküli szoba, és az, ami ott történik, meg mindaz a harag és fájdalom, amit az ember érez, arra való, hogy ott is maradjon, senki másnak semmi köze hozzá.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
illesg 112.34 100%
hodor_1234 99.31 98.0%
sandorcser 94.47 100%
benedekhgabor 92.76 94.6%
hodor_1234 90.39 95.7%
sarimarton 89.68 94.6%
c1sc0 89.60 98.4%
paralysis 89.44 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 27.67 94.9%
dbvzr 22.65 92.0%
paralysis 89.44 97.2%
paralysis 77.26 97.6%
tgt83 57.64 97.6%
trojaifanyul 60.04 96.4%
user627574 56.72 95.3%
benedekhgabor 92.76 94.6%