Bevezetés a Biofizikába - Maróti Péter, Laczkó Gábor

This quote was added by deathkanizsa
A diffúzió az a spontán folyamat, amelynek során valamely anyag abból a térrészből, ahol nagy koncentrációban van jelen, az azzal szomszédos, kisebb koncentrációjú térrészbe áramlik. Gázokban, folyadékokban, sőt (különösen magas hőmérsékleten) szilárd testekben egyaránt tapasztalható. A diffúzió a molekulák véletlenszerű hőmozgása, a Brown-mozgás következtében jön létre.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 85.13 98.7%
sarimarton 83.58 97.4%
sarimarton 81.38 97.7%
extracher99 76.00 98.2%
paralysis 74.58 97.7%
hodor_1234 74.45 97.4%
c1sc0 70.43 97.9%
user216276 68.97 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 51.52 97.9%
user627574 46.92 95.6%
extracher99 76.00 98.2%
user389248 14.79 86.4%
extracher99 43.88 100%
extracher99 63.40 98.4%
extracher99 67.07 99.0%
rage41 52.90 95.4%