Bevezetés a Biofizikába - Maróti Péter, Laczkó Gábor

This quote was added by deathkanizsa
A hősugárzás formájában történő energia veszteség csökkentése kritikus helyzetekben (pl. ha a szervezet kimerült, vagy baleseti sérülés esetén) életmentő fontosságú lehet. Ezt a célt meglepően jól szolgálja a hegymászók által használt speciális mentőfólia.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 168.32 100%
hodor_1234 88.64 97.3%
sarimarton 81.15 95.2%
sarimarton 75.29 96.6%
sarimarton 72.05 96.6%
sarimarton 69.81 95.2%
inw_typer 60.00 100%
drakagar 57.69 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
szekelydavidkaa 53.54 94.8%
confxx 14.99 90.5%
confxx 12.07 91.4%
confxx 11.53 94.5%
user627574 48.56 97.0%
user627574 47.35 98.5%
user78647 39.64 95.2%
user77808 44.86 91.8%