Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Messze kinn a Galaxis Nyugati Spirálkarjának soha fel nem térképezett, isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván kilencvenmillió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékeszöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 88.49 97.3%
sarimarton 87.87 97.5%
benedekhgabor 87.04 94.4%
hodor_1234 85.88 98.3%
sarimarton 83.80 98.9%
endruu 76.64 91.7%
sarimarton 76.33 96.7%
paralysis 70.53 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 47.76 91.7%
ppppp 53.32 97.5%
user627574 46.64 95.2%
user627574 47.78 91.7%
user90663 39.21 86.0%
user627574 39.68 87.3%
user627574 44.57 92.4%
user627574 44.72 92.5%