Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Összegezve: jól ismert tény, hogy azok az emberek, akik mindenáron kormányozni akarják a többieket, ipso facto, a legalkalmatlanabbak erre a célra. Az összegzést összegezve: ha valaki el tudja érni, hogy elnökké választassa magát, akkor arra a világért sem szabad rábízni ezt a munkát. Az összegzés összegzését összegezve: az emberekkel folyton csak baj van.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 84.05 97.5%
szkatalin29 82.73 97.5%
szalaiak 78.35 97.8%
user87173 75.23 96.3%
c1sc0 75.04 97.0%
aradipatrik 74.95 97.3%
user216276 73.81 96.8%
sarimarton 73.34 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 29.13 94.0%
user627574 52.75 95.0%
user627574 48.66 90.4%
hcs42 67.16 97.8%
user90663 46.46 90.9%
paralysis 69.59 97.8%
szkatalin29 82.73 97.5%
user90663 42.02 91.1%