A Marsi - Andy Weir

This quote was added by aradipatrik
Minden emberben ott lapul egy alapvető ösztön, hogy segítsen a másikon. Lehet, hogy néha nem így tűnik, de attól még igaz. Ha egy hegymászó eltűnik, az emberek keresést szerveznek. Ha egy földrengés romba dönt egy várost, az emberek a világ minden részéről vészhelyzeti ellátmányt küldenek. Ez annyira alapvető emberi, hogy kivétel nélkül megtalálható minden kultúrában.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 90.29 95.9%
hodor_1234 86.23 98.1%
endruu 81.91 93.4%
paralysis 80.02 97.6%
szalaiak 78.22 96.9%
szalaiak 75.39 96.6%
user216276 74.38 96.9%
sarimarton 71.38 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 47.45 89.8%
user627574 49.87 92.3%
user627574 50.82 92.5%
user627574 50.32 90.9%
user627574 50.98 93.0%
dbvzr 23.99 93.9%
paralysis 80.02 97.6%
bolvaribence 28.57 87.5%