Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote was added by aradipatrik
Köztudott, hogy végtelen számú világ létezik, egyszerűen azért, mert végtelen tér áll rendelkezésre. Mindazonáltal nem mindegyiken van élet, ezért a lakott világok száma véges. Bármely véges szám osztva végtelennel, jó közelítéssel nullát ad eredményül, így az Univerzum átlagos népsűrűsége nullának mondható. Ebből következik, hogy az egész Univerzum népessége maga is zéró, vagyis azok a személyek, akikkel időnként összefutunk, csupán a zabolátlan fantázia termékei.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 85.95 97.9%
hoonicat 79.52 96.5%
sarimarton 78.84 97.9%
sandorcser 74.92 97.3%
dovenyi 71.21 97.9%
blasius 70.62 97.3%
paralysis 69.42 95.9%
aradipatrik 68.63 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
paralysis 69.42 95.9%
tgt83 43.33 95.1%
trojaifanyul 45.79 92.1%
miklosabel 61.41 95.9%
miklosabel 64.55 92.9%
miklosabel 61.98 92.5%
user627574 51.21 95.3%
miklosabel 58.40 92.0%