Zabhegyező - J. D. Salinger

This quote was added by hodor_1234
Hát ha tényleg kíváncsi vagy rá, először biztos azt szeretnéd tudni, hogy hol születtem, meg hogy milyen volt az én egész tetű gyerekkorom, meg hogy mik voltak a szüleim, mielőtt beszereztek engem, meg minden, szóval hogy egy ilyen Copperfield Dávid-féle marhaságot adjak le, de ehhez nincs kedvem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 137.00 92%
inw_typer 137.00 97.0%
inw_typer 126.00 91%
inw_typer 104.00 94.5%
illesg 99.57 96.8%
illesg 95.84 98.7%
sarimarton 90.79 94.3%
szalaiak 86.06 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 59.79 97.7%
user87687 20.35 83.1%
miklosabel 55.46 89.0%
confxx 25.66 90.9%
szekelydavidkaa 59.41 91.2%
user950565 36.73 97.7%
confxx 24.80 95.2%
user627574 39.59 94.6%