Carte de bucate - Ana Berlescu

This quote was added by iuliandnica
Dacă n'am răspuns până acum amabilei d-v. scrisori, este că gusturile mele nu sunt destul de fine, pentru a putea figura în cartea d-tale. Totuși pentru că nu pot refuza dorința d-tale, îți comunic că mâncarea mea preferată este: Sărmăluțe în foi de spanac. Cum se pregătesc nu știu. Știu însă să le mănânc.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
muchinchai 75.36 99.7%
muchinchai 72.09 99.0%
muchinchai 70.94 95.9%
muchinchai 68.84 98.4%
muchinchai 68.78 99.0%
muchinchai 68.48 98.4%
muchinchai 68.07 97.2%
muchinchai 66.68 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
muchinchai 70.94 95.9%
muchinchai 65.52 98.4%
muchinchai 72.09 99.0%
muchinchai 68.07 97.2%
muchinchai 75.36 99.7%
muchinchai 65.55 95.3%
muchinchai 65.92 96.2%
muchinchai 62.88 95.7%