Küçük Prens - Saat - Antoine de Saint-Exupéry

This quote was added by marc3
"Aynı saatte gelmen daha iyi olur," dedi tilki. "Örneğin sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Mutluluğum her dakika artar. Saat dörtte artık sevinçten ve meraktan deli gibi olurum. Ne kadar mutlu olduğumu görmüş olursun. Ama herhangi bir zamanda gelirsen yüreğim saat kaçta senin için çarpacağını bilemez. İnsanın belli alışkanlıkları olmalı..."

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 151.00 95.4%
kutsan 71.14 96.7%
profiterolll 67.47 99.5%
profiterolll 67.14 99.2%
kutsan 65.38 95.5%
profiterolll 65.21 99.7%
profiterolll 64.47 98.5%
profiterolll 63.24 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 52.85 93.6%
omerbustun 52.31 91.8%
hateseed 57.56 91.2%
inw_typer 151.00 95.4%
profiterolll 60.78 97.4%
konttaruan 59.10 90.1%
profiterolll 67.47 99.5%
profiterolll 63.24 99.2%