Markus Persson (Notch)

This quote was added by justin0
Jag tar igen lite för förlorad tid i 20-årsåldern när jag bara programmerade. Festande är inte ett smart sätt att spendera pengar, men det är kul. När jag var liten hade vi inte mycket pengar så jag har alltid tänkt att om jag blir rik ska jag inte bli en sån där tråkig rik person som inte spenderar några pengar.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 169.00 100%
eriknaslund 121.65 98.7%
eriknaslund 117.63 98.1%
eriknaslund 113.43 98.1%
mafuso 110.50 99.7%
trls 109.94 98.1%
mafuso 109.85 100%
eriknaslund 105.71 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user64874 50.02 97.2%
mafuso 97.36 94.0%
mellanfil 50.28 98.4%
mafuso 97.11 96.1%
mafuso 82.63 94.6%
mafuso 110.50 99.7%
mafuso 97.87 96.0%
mafuso 109.85 100%