Markus Persson (Notch)

This quote was added by justin0
Jag tar igen lite för förlorad tid i 20-årsåldern när jag bara programmerade. Festande är inte ett smart sätt att spendera pengar, men det är kul. När jag var liten hade vi inte mycket pengar så jag har alltid tänkt att om jag blir rik ska jag inte bli en sån där tråkig rik person som inte spenderar några pengar.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 169.00 100%
eriknaslund 121.65 98.7%
eriknaslund 117.63 98.1%
eriknaslund 113.43 98.1%
trls 109.94 98.1%
eriknaslund 105.71 93.5%
mafuso 99.68 95.7%
mafuso 96.86 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 87.42 95.5%
mafuso 96.86 95.5%
alienthea 61.44 95.2%
mafuso 99.68 95.7%
user79243 55.60 92.4%
hallonoid 57.16 95.4%
missfaxe 66.45 91.5%
user79243 46.97 92.1%