Tutunamayanlar - Oğuz Atay

This quote was added by kutsan
Geçer sanırsın ama geçmez. Daha az akla gelmeye başlar, alışıyorum galiba dersin. Arkadaşlardan biri görmüştür onu biriyle bir yerde bir şeyler içerken... Boğazın kurur, yutkunamazsın ama geçmez... Geçer sanırsın ama geçmez. Telefonun ekranında duvar kağıdı değildir artık, kendinden bile sakladığın bir fotoğrafını görürsün aklındaki galeride. Gözüne çarpar, hatırlatır. Vurur, geçmez. Rehberden adını silmişsindir, numara aklından geçip gitmez. Geçer sanırsın ama geçmez.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kutsan 85.03 95.0%
mavikuzey 84.93 89.2%
profiterolll 62.51 97.3%
profiterolll 60.99 96.1%
profiterolll 58.59 97.1%
ufukguler 56.83 94.3%
koutypin 55.68 94.4%
omergokce 53.13 85.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
omergokce 53.13 85.3%
omergokce 51.94 85.3%
profiterolll 62.51 97.3%
profiterolll 60.99 96.1%
profiterolll 58.59 97.1%
user53488 30.02 89.8%
mcnr1713 16.30 80.6%
mcnr83 14.22 81.6%