Kedi Günceleri - Baloncuk

This quote was added by kutsan
Bugün olağanüstü bir yer keşfettim. Adına pencere diyeceğim çünkü ismi bana öyle geldi. Tam pencere gibi, aslında bir pencere veya pencereye benzeyen bir şey. Orada kaloriferin üstüne tırmandıktan sonra çıktım. Önce yatağa sonra kalorifere sonra ise pencereye. Oraya çıktığımda durduğum yer bir mermerdi. Bunu da yeni keşfettim, adına mermer diyeceğim. Gördüğüm manzara gerçekten muazzamdı. Gerçekten hayran kaldım. İlk başta düşecek gibi oldum ama sonra çabucak alıştım. Çünkü ben kediyim.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
quarexx 104.21 90.1%
kutsan 101.48 99.4%
mavikuzey 101.16 97.2%
mavikuzey 98.00 93.5%
mavikuzey 95.19 96.3%
kutsan 95.01 96.1%
mavikuzey 92.28 94.2%
kutsan 91.10 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 63.19 96.1%
user82860 32.30 89.6%
user82860 30.38 90.6%
user5858 42.38 93.9%
oflifurkan 51.02 91.2%
espra 66.56 92.8%
omerbustun 54.22 91.3%
omerbustun 56.12 93.4%