Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia (fragment) - Dalajlama XIV

This quote was added by krzys01k
Czas zawsze upływa, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Wraz z czasem upływa nasze życie. Nikt tego nie zatrzyma. Jednakże, jedna rzecz jest w naszych rękach, a jest nią to, czy będziemy marnować ten czas, który mamy, czy nie, czy będziemy trwonić go w sposób negatywny, czy spożytkujemy go w konstruktywny sposób. Upływ czasu w naszym życiu jest taki sam dla nas wszystkich. (...) Różnica leży w naszym stanie umysłu i motywacji.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.79 99.1%
michal6271 85.23 96.7%
montezuma 84.90 98.2%
bayaz 82.80 98.4%
kaktyuss 77.55 95.4%
mkrzempek 74.48 96.7%
xkali 73.56 97.8%
koochan 73.15 98.6%
ironherald 71.80 96.9%
jerzymichal 71.68 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
g.galileo 62.70 92.4%
ironherald 70.12 95.6%
ironherald 71.80 96.9%
ironherald 68.35 96.2%
ironherald 71.09 94.6%
user508798 57.87 93.8%
jerzymichal 71.68 92.4%
user508798 61.34 95.2%