fra Dronningens Nytårstale, 2016 - Dronning Margrethe II

This quote was added by cbm
Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os prøve at se de mennesker, der omgiver os. Lad os huske også at lægge mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. "Hvordan står det til derhenne?" Er der brug for en hjælpende hånd, lidt omsorg, eller blot et genkendende godmorgen, et nik til den, vi står i kø med ved kassen? Man kan være ensom, også i vores travle, myldrende hverdag.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 75.65 93.2%
djoike 73.58 93.3%
minhemil01 73.21 93.9%
djoike 72.09 94.8%
minhemil01 70.20 95.1%
djoike 69.44 91.2%
minhemil01 68.70 92.7%
minhemil01 68.61 92.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 67.44 94.9%
user83106 66.46 92.0%
user83106 66.60 92.3%
user83106 65.32 93.4%
user83106 68.15 94.9%
user83106 63.93 91.6%
user83106 68.42 93.9%
user83106 59.81 92.0%