fra Harry Potter og de Vises Sten - J.K. Rowling (oversat af Hanna Lützen)

This quote was added by cbm
Det var ved vejens første sving, at han opdagede det første tegn på noget mærkværdigt - en kat i færd med at læse et kort. Et kort øjeblik fattede hr. Dursley slet ikke, hvad det var, han havde set - så drejede han hovedet med et sæt for at se bedre efter. Der stod ganske rigtigt en stribet kat i svinget, men den var så sandelig ikke i besiddelse af et kort.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 85.95 97.6%
cim 85.71 97.3%
cim 85.09 96.8%
cim 76.58 95.7%
minhemil01 73.95 96.5%
minhemil01 72.54 90.9%
djoike 71.82 93.8%
user578730 69.59 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 52.74 88.7%
minhemil01 52.26 91.4%
minhemil01 49.57 94.0%
minhemil01 46.48 90.7%
minhemil01 52.03 92.8%
minhemil01 41.07 91.4%
minhemil01 41.96 94.2%
minhemil01 40.31 90.2%