fra Harry Potter og de Vises Sten - J.K. Rowling (oversat af Hanna Lützen)

This quote was added by cbm
Det var ved vejens første sving, at han opdagede det første tegn på noget mærkværdigt - en kat i færd med at læse et kort. Et kort øjeblik fattede hr. Dursley slet ikke, hvad det var, han havde set - så drejede han hovedet med et sæt for at se bedre efter. Der stod ganske rigtigt en stribet kat i svinget, men den var så sandelig ikke i besiddelse af et kort.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
zeddik 92.24 96.8%
sabotageexe 90.57 94.0%
cim 85.95 97.6%
cim 85.71 97.3%
cim 85.09 96.8%
minhemil01 77.61 96.3%
cim 76.58 95.7%
minhemil01 75.25 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
sabotageexe 90.57 94.0%
sabotageexe 71.43 91.6%
user83106 59.53 93.8%
user83106 55.53 90.5%
user497204 41.54 96%
user83106 62.13 94.8%
user76946 36.89 96%
user76946 34.59 94.5%