fra reklamen "Når kun det sundeste er godt nok" (1977) - Ribena

This quote was added by cbm
Børn er aldrig i ro, altid oppe på mærkerne. I gang med ting, der kræver energi, kræfter og humør. Derfor er kun det bedste og sundeste godt nok til ungerne. Noget med sol, sundhed og vitaminer i.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
astroman 89.29 99.0%
brorjk 86.82 95.6%
minhemil01 80.35 95.1%
djoike 78.32 94.3%
minhemil01 77.51 93.3%
minhemil01 75.96 93.8%
minhemil01 75.49 96.1%
minhemil01 74.27 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 55.61 92.1%
user497204 46.69 94.7%
minhemil01 54.25 94.7%
minhemil01 55.71 93.3%
minhemil01 55.83 93.3%
minhemil01 49.46 89.1%
minhemil01 57.06 95.6%
minhemil01 51.01 93.3%