fra reklamen "Når kun det sundeste er godt nok" (1977) - Ribena

This quote was added by cbm
Børn er aldrig i ro, altid oppe på mærkerne. I gang med ting, der kræver energi, kræfter og humør. Derfor er kun det bedste og sundeste godt nok til ungerne. Noget med sol, sundhed og vitaminer i.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
astroman 89.29 99.0%
sabotageexe 87.68 98%
sabotageexe 87.60 97.0%
brorjk 86.82 95.6%
minhemil01 80.35 95.1%
djoike 78.32 94.3%
minhemil01 78.06 97.5%
minhemil01 77.86 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user497204 41.69 94.7%
sabotageexe 87.68 98%
sabotageexe 87.60 97.0%
uller 47.64 84.9%
uller 50.51 86.3%
user83106 52.92 91.6%
user76946 33.67 91.2%
user76946 38.81 99.0%