Hans Petter, 9 år

This quote was added by cbm
Når nogen dør, bliver de lagt ned i jorden, og så siger præsten: Af jord er du kommet, og der skal du blive. Så tømmer han en spand jord i hovedet på dig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
minhemil01 94.43 96.9%
minhemil01 93.01 96.9%
minhemil01 91.74 96.3%
yifei 91.62 95.1%
sindre 91.40 96.3%
brorjk 90.88 95.7%
minhemil01 88.32 96.9%
minhemil01 87.41 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
aldmeria 48.49 89.6%
user497204 43.45 90.6%
minhemil01 79.97 95.1%
user75720 49.37 94.5%
minhemil01 67.96 85.1%
minhemil01 84.73 94.5%
minhemil01 75.13 90.1%
minhemil01 72.69 85.6%