Hans Petter, 9 år

This quote was added by cbm
Når nogen dør, bliver de lagt ned i jorden, og så siger præsten: Af jord er du kommet, og der skal du blive. Så tømmer han en spand jord i hovedet på dig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 120.24 100%
bunudonk 100.46 96.9%
minhemil01 94.43 96.9%
minhemil01 93.01 96.9%
minhemil01 92.54 97.5%
minhemil01 91.74 96.3%
yifei 91.62 95.1%
sindre 91.40 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 71.96 93.9%
user83106 69.57 95.7%
user83106 72.07 91.7%
user83106 69.38 94.5%
user83106 65.81 92.8%
aunk05 52.79 90.6%
aunk05 59.28 97.5%
aunk05 68.08 95.7%