Hans Petter, 9 år

This quote was added by cbm
Når nogen dør, bliver de lagt ned i jorden, og så siger præsten: Af jord er du kommet, og der skal du blive. Så tømmer han en spand jord i hovedet på dig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yifei 91.62 95.1%
sindre 91.40 96.3%
brorjk 90.88 95.7%
minhemil01 81.86 95.7%
minhemil01 81.44 96.9%
minhemil01 80.27 96.3%
minhemil01 79.10 95.1%
minhemil01 78.43 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
gingerbomberyt 43.98 93.9%
minhemil01 66.85 91.7%
minhemil01 62.25 88%
minhemil01 78.43 94.5%
minhemil01 76.36 95.1%
minhemil01 58.06 86.6%
minhemil01 72.47 95.1%
minhemil01 69.94 89.6%