Dronning Margrethe II

This quote was added by cbm
At holde en have består både i at luge og også i at acceptere, hvad der sker i haven, og det er en af de ting, man heller ikke må glemme i et ægteskab.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 96.89 98.1%
sindre 96.74 99.3%
minhemil01 96.19 99.3%
brorjk 94.68 96.2%
minhemil01 93.97 99.3%
minhemil01 92.93 98.1%
brorjk 92.51 98.1%
minhemil01 92.18 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 38.62 92.6%
user871032 57.48 88.4%
user578730 71.38 92.1%
user578730 66.93 96.8%
user578730 62.98 88.8%
gingerbomberyt 54.52 96.8%
minhemil01 92.93 98.1%
minhemil01 92.18 98.1%