Dronning Margrethe II

This quote was added by cbm
At holde en have består både i at luge og også i at acceptere, hvad der sker i haven, og det er en af de ting, man heller ikke må glemme i et ægteskab.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 106.04 96.8%
sabotageexe 104.95 97.4%
brorjk 96.89 98.1%
sindre 96.74 99.3%
minhemil01 96.19 99.3%
minhemil01 94.96 100%
brorjk 94.68 96.2%
minhemil01 93.97 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
stefold 49.10 85.3%
user76946 40.75 98.1%
user497204 47.82 97.4%
sabotageexe 83.79 93.8%
sabotageexe 90.41 96.2%
sabotageexe 106.04 96.8%
sabotageexe 104.95 97.4%
sabotageexe 73.54 91.0%