Peter Duetoft

This quote was added by cbm
Kendsgerningen er, at gaskamrene i Auschwitz ikke startede der. Grundlaget for dem blev skabt, da man glemte at sige nej til dem, som vil udelukke og diskriminere alle, der er anderledes.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sanoj 64.95 86.6%
stefold 53.93 93.0%
user520715 51.53 87.4%
stefold 50.99 94.9%
stefold 47.10 93.5%
stefold 45.29 85.8%
stefold 45.19 88.2%
therobinatron 43.44 92.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
zonique 21.53 94.9%
stefold 53.93 93.0%
stefold 45.19 88.2%
stefold 50.99 94.9%
stefold 43.20 94.0%
stefold 45.29 85.8%
stefold 42.41 90.8%
stefold 47.10 93.5%