Povl Erik Carstensen

This quote was added by cbm
Ingen regel uden undtagelse. Men er det en regel? For hvis det er en regel, så findes der regler uden undtagelser, og så er ingen regel uden undtagelse ikke nogen regel alligevel.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


gingerbomberyt 9 months, 1 week ago
Very good

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 104.36 100%
brorjk 97.84 99.4%
brorjk 96.29 98.9%
cim 89.61 97.3%
cim 89.41 96.8%
minhemil01 81.59 92.3%
user17892 79.94 95.7%
user578730 79.45 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 59.51 89.9%
minhemil01 59.27 92.8%
minhemil01 47.37 88.2%
minhemil01 65.83 99.4%
minhemil01 55.48 94.7%
minhemil01 56.11 97.3%
minhemil01 45.23 90.9%
user497204 53.84 95.2%