Povl Erik Carstensen

This quote was added by cbm
Ingen regel uden undtagelse. Men er det en regel? For hvis det er en regel, så findes der regler uden undtagelser, og så er ingen regel uden undtagelse ikke nogen regel alligevel.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


gingerbomberyt 4 months ago
Very good

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 104.36 100%
brorjk 97.84 99.4%
brorjk 96.29 98.9%
cim 89.61 97.3%
cim 89.41 96.8%
user17892 79.94 95.7%
minhemil01 77.78 93.3%
minhemil01 77.61 88.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 70.41 90.9%
brorjk 96.29 98.9%
minhemil01 67.49 90.5%
minhemil01 77.61 88.5%
minhemil01 71.42 90.9%
minhemil01 73.33 89.1%
minhemil01 70.69 89.1%
minhemil01 73.15 92.3%