John Grimek - testépítés - testepitek.hu

This quote was added by rynerz
Grimek Herkulesként lépett fel, és éppen olyan erős volt, mint ahogyan azt kinézete sugallta - ennek tett bizonyságot, amikor az 1936-os berlini olimpián az Egyesült Államokat képviselte súlyemelés versenyszámban. 1948-ban, 38 éves korában megverte a fiatal feltörekvő csillagot, Steve Reevest a NABBA Mr. Universe versenyén Londonban.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 77.23 96.0%
dovenyi 64.02 99.1%
aradipatrik 61.31 96.8%
miklosabel 59.31 94.9%
koochan 58.70 94.4%
miklosabel 58.66 96.8%
c1sc0 57.88 90.8%
dovenyi 57.46 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 17.60 89.8%
koochan 58.70 94.4%
hcs42 36.08 84.8%
tgt83 45.39 94.4%
trojaifanyul 42.34 94.1%
user925732 41.54 88.4%
user627574 41.32 93.3%
miklosabel 58.66 96.8%