Toomas Hendrik Ilves

This quote was added by pongand
Küsimus on ju lihtne: kas jääda väikeseks kalaks globaalmajanduse toitumisahelas või saab meist midagi enamat? Vanu asju uuesti või isegi veidi teisiti tehes me end uute tagasilöökide vastu ei kaitse.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.40 100%
glevion 139.51 96.2%
pongand 83.12 97.6%
user779938 77.99 98.0%
user779938 77.32 97.1%
nycto 74.08 99.0%
user779938 73.37 97.6%
pongand 69.74 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.40 100%
pongand 69.74 91.7%
m---rusty---m 17.24 84.7%
user779938 73.37 97.6%
user779938 63.23 93.9%
user779938 77.99 98.0%
user779938 77.32 97.1%
user779938 68.65 96.2%