Hogyan fejlesszük a memóriánkat - DONALD H.WEISS

This quote was added by rynerz
Az emlékezetfejlesztés egyik módja tehát az, ha nyitott szemmel, környezetünkre fogékonyan járunk-kelünk a világban és alaposan megfigyelünk mindent, majd minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az emlék ne csússzon át a hozzáférhetetlen memóriába. Tanuljuk meg mindennek a nevét. Ne hagyjuk lazsálni az agyunkat. A mozgékony, éles elme, akárcsak az izmos test, nem hagy teret a tunyaságnak.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szkatalin29 79.21 95.8%
hoonicat 76.70 94.6%
paralysis 76.34 97.5%
hcs42 76.12 97.5%
c1sc0 75.90 95.8%
c1sc0 73.98 96.3%
extracher99 70.96 99.5%
aradipatrik 68.75 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 52.63 93.7%
user627574 48.62 87.3%
user627574 51.70 92.8%
user627574 54.50 92.6%
extracher99 70.96 99.5%
extracher99 40.09 100%
user627574 57.27 97.0%
rage41 57.90 91.9%