Dövüş Kulübü - Chuck Palahniuk

This quote was added by profiterolll
Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, müzik yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 96.10 93.8%
mavikuzey 89.01 91.5%
mavikuzey 88.28 93.2%
mavikuzey 85.66 91.3%
mavikuzey 85.60 91.3%
mavikuzey 84.17 89.6%
mavikuzey 80.85 90.5%
mavikuzey 79.74 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 55.07 96.8%
user86112 31.21 89.1%
ayse35 50.60 97.0%
tweety.35 47.80 97.2%
tweety.35 41.63 92.6%
ayse35 37.62 94.4%
ayse35 43.49 97.6%
ayse35 34.56 91.9%