Agnes Gray - Anne Brontë

This quote was added by marc3
Kaikkiin kunnon kertomuksiin sisältyy opetus; vaikka joistakin helmeä voi olla vaikea löytää, ja se voi olla löytyessään niin vähäinen, että kuiva, käpristynyt sydän hädin tuskin korvaa pähkinän särkemisen aiheuttaman vaivan. Sitä, onko minun kertomukseni osalta näin, olen tuskin oikea henkilö arvioimaan. Ajattelen joskus, että se saattaisi osoittautua toisille hyödylliseksi ja toisille viihdyttäväksi.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 103.41 100%
user643934 85.12 94.4%
user679222 84.30 98.3%
user643934 81.65 95.3%
user643934 80.15 92.5%
user679222 77.87 96.4%
user679222 77.77 96.2%
late 76.21 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
tenfingerstupid 27.95 88.5%
tenfingerstupid 23.72 82.2%
tenfingerstupid 23.83 90.0%
n1pzu 58.67 90.2%
user643934 85.12 94.4%
user643934 80.15 92.5%
n1pzu 57.70 94.6%
n1pzu 53.99 92.3%