Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote was added by marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
smotanu 87.04 97.6%
user643934 86.32 96.8%
smotanu 85.18 97.8%
smotanu 84.48 96.8%
delavarelaits 83.73 89.8%
skoojaa 83.05 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user636215 38.26 94.5%
user636215 40.78 93.7%
iinatran 82.70 99.2%
haudraufhaun 31.31 94.2%
user636215 36.82 95.5%
user86878 33.58 94.7%
jamzenn 68.37 96.2%
shinso0 57.95 92.8%