Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote was added by marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
user643934 86.32 96.8%
user643934 82.94 95.5%
user679222 81.38 97.3%
user679222 80.71 96.2%
late 80.18 98.1%
user679222 76.37 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
jh0121 45.38 86.8%
user867757 33.20 93.5%
bidum 39.07 90.7%
puetpu 69.73 96.0%
bidum 45.35 94.0%
bidum 48.49 98.6%
user215850 31.20 77.8%
muakki 43.11 89.3%