fra Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie - Aage Trommer og Tage Kaarsted

This quote was added by cbm
Den syvende maj hentede en gruppe modstandsfolk således et ægtepar, som man under krigen forgæves havde søgt at likvidere, og skød dem i Rude Skov ved København. Konfronteret med begivenhederne fyrre år efter erklærede en af drabsmændene: "Vi var som gale."

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sindre 78.44 98.5%
djoike 64.05 92.9%
reboech 63.14 100%
minhemil01 62.26 97.3%
user520715 56.60 95.2%
minhemil01 56.03 89.6%
minhemil01 55.72 94.1%
user520715 52.76 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 56.03 89.6%
minhemil01 62.26 97.3%
minhemil01 55.72 94.1%
djoike 64.05 92.9%
user497204 32.07 87.8%
user497204 34.09 86.8%
user497204 35.15 93.5%
user497204 32.17 89.9%