Margrethe Vestager (Maj 2017, Eurowoman)

This quote was added by cbm
Jeg er opdraget til, at man må sige, hvad man står for, men at man også skal respektere andres ret til at gøre det samme. Og så må man forsøge at løse den uenighed, man har imellem sig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.72 98.9%
cim 96.82 96.9%
astroman 95.64 97.9%
brorjk 94.82 98.4%
minhemil01 91.64 96.9%
brorjk 91.40 94.4%
minhemil01 88.40 97.4%
djoike 88.20 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 86.89 95.9%
minhemil01 88.40 97.4%
minhemil01 84.20 97.9%
minhemil01 77.94 95.4%
minhemil01 81.13 95.4%
minhemil01 91.64 96.9%
minhemil01 72.18 89.4%
minhemil01 73.13 92.0%