Margrethe Vestager (Maj 2017, Eurowoman)

This quote was added by cbm
Jeg er opdraget til, at man må sige, hvad man står for, men at man også skal respektere andres ret til at gøre det samme. Og så må man forsøge at løse den uenighed, man har imellem sig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.72 98.9%
minhemil01 102.94 98.9%
cim 96.82 96.9%
minhemil01 96.00 97.4%
astroman 95.64 97.9%
brorjk 94.82 98.4%
minhemil01 94.49 94.9%
minhemil01 91.79 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 76.72 96.9%
minhemil01 91.79 97.9%
minhemil01 96.00 97.4%
minhemil01 56.69 86.2%
minhemil01 102.94 98.9%
minhemil01 88.81 95.9%
minhemil01 76.19 93.4%
minhemil01 94.49 94.9%