Jokes

This quote was added by zonique
Da du kommer hjem bemærker du, at der flyder vand ud under døren. Efter du er kommet ind, kan du se, at nogen har glemt at slukke for vandhanen. Der er masser af vand på gulvet, telefonen virker ikke og der er ingen andre i nærheden. Til din rådighed har du: en støvsuger, en ti meter lang haveslange, et tomt badekar og en kurv. Hvordan starter du med at få situationen under kontrol? Sluk for vandet.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 85.23 97.3%
cim 83.81 96.2%
skarymonk 79.93 98.3%
folkevogn 75.61 97.1%
minhemil01 69.63 92.4%
minhemil01 68.23 96.2%
minhemil01 67.72 92.4%
minhemil01 66.12 89.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
skarymonk 79.93 98.3%
minhemil01 69.63 92.4%
minhemil01 66.12 89.9%
bsitdk 45.41 94.6%
minhemil01 62.02 93.5%
minhemil01 67.72 92.4%
minhemil01 65.03 91.6%
minhemil01 64.00 92.0%