Cecilie Kristensen, SRP, Horsens Gymnasium 2012

This quote was added by zonique
Den ringformede bygning har store vinduer indadtil og derved et helt specielt lysindfald, som medfører, at vagten har mulighed for at overvåge samtlige celler, uden at de indsatte har mulighed for at se den, der overvåger eller de andre indsatte.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 98.92 99.2%
brorjk 95.78 98.4%
cim 88.28 96.1%
cim 87.31 97.2%
minhemil01 85.58 94.3%
minhemil01 80.13 97.2%
vananh 78.64 96.4%
minhemil01 77.56 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 80.13 97.2%
brorjk 95.78 98.4%
minhemil01 85.58 94.3%
minhemil01 69.23 91.4%
minhemil01 59.07 82.3%
minhemil01 67.64 91.1%
minhemil01 71.08 94.6%
minhemil01 68.96 91.1%