SRP-Skriveguide Horsens Gymnasium

This quote was added by zonique
Kun det materiale i teksten, der direkte støtter ens pointe skal citeres. Når man har valgt et citat ud, skal man derfor gå det nøje efter og plukke det ud, som er centralt i forhold til den pointe der skal illustreres. Gør man ikke det, risikerer man at det der er væsentligt i forhold til ens pointe, drukner i væsentlige detaljer. Hvis det kun er et enkelt ord eller et enkelt led i en sætning, man skal bruge, er det bedst at udskille det ord eller det led, det drejer sig om, og derefter indle.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 82.25 99.0%
sindre 80.40 95.4%
minhemil01 64.63 91.6%
minhemil01 63.82 92.1%
minhemil01 60.98 91.6%
user66584 60.71 92.8%
user66584 55.96 92.9%
minhemil01 49.87 93.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 63.82 92.1%
minhemil01 64.63 91.6%
user813278 31.45 95.8%
minhemil01 49.87 93.3%
minhemil01 60.98 91.6%
user497204 35.33 96.7%
bsitdk 42.96 94.5%
user497204 40.79 93.3%