Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

This quote was added by aqquila89
Mindenkinek, aki meghal, hagynia kell maga után valamit, mondta a nagyapám. Gyereket vagy könyvet, festményt, házat vagy egy falat, amelyet felépített, egy pár cipőt, amit csinált. Vagy egy kertet, amelyet beültetett. Valamit, amit a kezünk megérintett, hogy lelkünknek legyen hova költöznie halálunk után, hogy ha az emberek egy fára vagy egy virágra néznek, amit mi ültettünk - minket lássanak abban.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
endruu 97.15 97.1%
sarimarton 93.38 96.6%
hcs42 81.48 97.1%
hoonicat 79.88 96.7%
extracher99 76.46 100%
menyus23 75.52 92.0%
dovenyi 74.37 98.8%
c1sc0 71.74 93.9%
koochan 71.59 96.9%
anthee92 69.68 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
krisztian 54.76 97.6%
extracher99 76.46 100%
rage41 60.38 94.1%
rage41 44.48 91.0%
novbalu 53.91 96.9%
novbalu 47.51 94.6%
novbalu 46.18 95.9%
novbalu 44.79 93.9%