Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

This quote was added by aqquila89
Mindenkinek, aki meghal, hagynia kell maga után valamit, mondta a nagyapám. Gyereket vagy könyvet, festményt, házat vagy egy falat, amelyet felépített, egy pár cipőt, amit csinált. Vagy egy kertet, amelyet beültetett. Valamit, amit a kezünk megérintett, hogy lelkünknek legyen hova költöznie halálunk után, hogy ha az emberek egy fára vagy egy virágra néznek, amit mi ültettünk - minket lássanak abban.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
endruu 97.15 97.1%
sarimarton 93.38 96.6%
hcs42 81.48 97.1%
hoonicat 79.88 96.7%
menyus23 75.52 92.0%
dovenyi 74.37 98.8%
c1sc0 71.74 93.9%
koochan 71.59 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user90663 46.34 85.6%
tsfr 56.68 94.8%
user627574 53.05 94.8%
user90663 40.02 88.5%
hcs42 60.98 98.0%
hcs42 55.43 97.8%
hcs42 30.52 98.3%
koochan 71.59 96.9%