Suuri illusioni - Mika Waltari

This quote was added by late
Minä jäin tuijottamaan tielle heidän jo hävittyään näkyvistä ja moottoripyörän äänen vaimennettua kaukaiseksi surinaksi. - Oli kuin nuoruus olisi kiitänyt ohitseni ja hävinnut tielle, joka on meille tuntematon ja mahdoton, johon meidän ainoastaan täytyy uskoa. Se nuoruus, joka kykenee rakentamaan uuden maailman vanhan, sortuvan ja tuhoutuvan ylle. Sillä hetkellä tunsin, ettei se ollut vain sairaitten aivojen hullu haave, vaan todellisuus, joka nyt jo oli etsimässä muotoaan.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 97.59 98.0%
user643934 85.78 94.1%
late 82.65 98.6%
user643934 79.28 93.4%
rasmoose 65.75 93.2%
puetpu 64.42 91.9%
rasmoose 64.26 95.0%
rasmoose 62.19 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
pumppe 26.52 91.8%
pumppe 27.57 93.6%
user756334 42.72 89.9%
bidum 49.65 95.8%
bidum 49.15 95.6%
kizza 53.85 91.4%
puetpu 64.42 91.9%
kuutio 46.73 90.9%