Suuri illusioni - Mika Waltari

This quote was added by late
Siinä istuessani tunsin, kuinka itse asiassa tietoisuus, tajunta, ajatukset ovat vain äärimmäisen vähäinen osa todellisesta "minästä." Kuinka koko olemukseni oli oikeastaan kuin pimeä kaupunki, jonka yhtä ainoata toria valaisi valonheittäjän sädekimppu. Mutta kaikki muu oli tuntematonta ja hämärää.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 96.86 99.3%
user643934 91.68 97.1%
smotanu 88.98 98.0%
smotanu 86.72 99.7%
smotanu 86.05 97.7%
smotanu 86.00 97.1%
smotanu 85.31 99.0%
smotanu 85.26 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
nopeaz 72.58 97.1%
samppa86033 42.86 87.8%
koochan 64.21 92.6%
nopeaz 74.06 94.4%
nopeaz 77.49 98.7%
nopeaz 68.92 93.5%
nopeaz 74.06 96.2%
nopeaz 73.95 97.4%