Suuri illusioni - Mika Waltari

This quote was added by late
Siinä istuessani tunsin, kuinka itse asiassa tietoisuus, tajunta, ajatukset ovat vain äärimmäisen vähäinen osa todellisesta "minästä." Kuinka koko olemukseni oli oikeastaan kuin pimeä kaupunki, jonka yhtä ainoata toria valaisi valonheittäjän sädekimppu. Mutta kaikki muu oli tuntematonta ja hämärää.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 96.86 99.3%
user643934 91.68 97.1%
user643934 83.59 95.2%
late 82.13 98.7%
user643934 79.31 93.4%
rasmoose 70.74 95.8%
user643934 70.44 89.8%
rasmoose 69.53 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
pumppe 28.20 93.8%
canute 57.53 93.4%
bidum 53.53 96.5%
xylophon 35.81 97.7%
canute 60.09 96.8%
user215850 43.27 85.3%
user215850 45.89 90.9%
spoomer 57.39 98.0%