Wyprawa - fragment - J. R. R. Tolkien

This quote was added by schmaltzcustard
Ledwie śmiał oddychać, ale pokusa, by dobyć Pierścienia z kieszeni, ogarnęła go z taką siłą, że zaczął przesuwać z wolna rękę. Czuł, że byle wsunął Pierścień na palec - będzie bezpieczny. Rada Gandalfa wydawała się niedorzeczna. Bilbo przecież używał Pierścienia. "Jestem jeszcze w Shire" - pomyślał Frodo, gdy dłoń jego dotknęła łańcuszka, na którym był umocowany Pierścień. W tym momencie jeździec wyprostował się i potrząsnął uzdą. Koń ruszył naprzód, z początku stępa, potem żwawym truchtem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 73.01 95.2%
michal6271 72.79 94.7%
montezuma 72.68 98.4%
c0il 72.61 95.8%
t0mekju1ce 72.12 96.1%
t0mekju1ce 71.82 97.1%
t0mekju1ce 68.47 96.5%
t0mekju1ce 67.32 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 73.01 95.2%
t0mekju1ce 72.12 96.1%
t0mekju1ce 67.32 94.3%
tomtommmm 27.46 84.0%
tomtommmm 31.46 92.2%
t0mekju1ce 71.82 97.1%
kamil0301 53.18 93.4%
slord 17.86 88.1%