Az állam (részlet) - Platón

This quote was added by typeantics
Jól teszed. Még ebben is kedvezzél nekem, és felelj: szerinted egy állam vagy hadsereg, vagy kalózok, vagy tolvajok, vagy más népség, akik közösen valami gonoszságban orozkodnak, képesek-e valamit elérni, ha egymással szemben igazságtalanok?

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 82.61 99.6%
szkatalin29 81.45 96.4%
paralysis 79.81 98.0%
paralysis 77.11 98.4%
c1sc0 76.40 96.0%
extracher99 75.12 99.6%
dovenyi 75.05 99.6%
hoonicat 72.10 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 75.12 99.6%
extracher99 82.61 99.6%
user389248 21.86 74.6%
novbalu 57.47 97.6%
novbalu 44.09 96.8%
novbalu 48.26 99.2%
novbalu 45.38 97.6%
paralysis 77.11 98.4%