Az állam (részlet) - Platón

This quote was added by typeantics
Jól teszed. Még ebben is kedvezzél nekem, és felelj: szerinted egy állam vagy hadsereg, vagy kalózok, vagy tolvajok, vagy más népség, akik közösen valami gonoszságban orozkodnak, képesek-e valamit elérni, ha egymással szemben igazságtalanok?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 76.40 96.0%
dovenyi 75.05 99.6%
hoonicat 72.10 100%
c1sc0 66.77 92.7%
riccy637 60.77 96.0%
user627574 55.13 100%
user627574 49.71 96.8%
user627574 49.37 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
nmate98 21.30 65.2%
voroskoi 39.75 90.6%
user627574 49.71 96.8%
user627574 55.13 100%
confxx 26.43 98.0%
user627574 47.46 96.8%
user627574 45.22 94.1%
user627574 49.37 94.9%