Az állam (részlet) - Platón

This quote was added by typeantics
Jól teszed. Még ebben is kedvezzél nekem, és felelj: szerinted egy állam vagy hadsereg, vagy kalózok, vagy tolvajok, vagy más népség, akik közösen valami gonoszságban orozkodnak, képesek-e valamit elérni, ha egymással szemben igazságtalanok?

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 76.40 96.0%
hoonicat 72.10 100%
c1sc0 66.77 92.7%
riccy637 60.77 96.0%
user627574 48.58 98.4%
user627574 45.08 96.4%
user627574 44.23 98.0%
user627574 43.94 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 48.58 98.4%
user627574 41.90 94.9%
user627574 45.08 96.4%
user627574 43.52 93.8%
c1sc0 76.40 96.0%
c1sc0 66.77 92.7%
hoonicat 72.10 100%
almaa 20.08 96.4%