Sorsfordulatokban gazdag kor (részlet) - Tacitus

This quote was added by typeantics
Mert a helytartó távollétében a félelem alábbhagyván, a britannok meghányták-vetették a szolgaság bajait, és a magyarázgatással lángra lobbantották az elégedetlenséget: semmit sem érnek el béketűréssel, legfeljebb azt, hogy még súlyosabb terheket rónak rájuk, hisz úgyis könnyen viselik. Valamikor csak egy királyuk volt, most kettőt varrnak a nyakukba, akik közül a helytartó a vérüket, a procurator a javaikat prédálja.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szekelydavidkaa 41.41 91.0%
user627574 40.25 97.0%
user627574 39.74 96.1%
gepelomaisztro 33.57 98.1%
user995143 32.17 90.2%
ferimolnar 31.33 92.1%
gepelomaisztro 28.19 98.1%
glucosedaddy 15.46 91.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
szekelydavidkaa 41.41 91.0%
user995143 32.17 90.2%
gepelomaisztro 33.57 98.1%
glucosedaddy 15.46 91.1%
gepelomaisztro 28.19 98.1%
user627574 39.74 96.1%
user627574 40.25 97.0%
ferimolnar 31.33 92.1%