Az élő pénz - Mérő László

This quote was added by typeantics
Ugyanakkor a newtoni gondolatvilág kapcsán is megjelent a kérdés, hogy mennyi lehet az 1-1+1-1+1-1+1-1+1-... végtelen összeg értéke. Érvelhetünk úgy, hogy nyilván nulla, mivel (1-1)+(1-1)+... az csupa nulla összege. De érvelhetünk úgy is, hogy az összeg nyilván 1, mivel 1+(-1+1)+(-1+1)+... egy egyes utána csupa nulla összege.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bociur 54.96 96.5%
extracher99 53.54 99.7%
dovenyi 52.42 94.8%
extracher99 51.67 98.5%
hoonicat 50.96 94.3%
sarimarton 47.00 96.8%
szekelydavidkaa 44.17 94.3%
novbalu 40.64 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 53.54 99.7%
extracher99 51.67 98.5%
novbalu 40.64 94.5%
novbalu 39.83 98.5%
novbalu 31.48 94.8%
sarimarton 47.00 96.8%
plank92 27.92 86.1%
user90663 32.56 88%