Az élő pénz - Mérő László

This quote was added by typeantics
Nagyon gyakori elhárító mechanizmus a racionalizálás. Már Ezópusz meséjében is ezt alkalmazza a róka, amikor nem éri el a szőlőt, és meggyőzi magát arról, hogy nem is akarja elérni, mert savanyú. A racionalizálás tehát éppen nem azt jelenti, hogy racionálisan cselekszünk, hanem azt, hogy úgy próbáljuk feltüntetni a cselekedetünket, mintha racionális volna. Jó okot keresünk a cselekedetünkre, hogy az igazi okot elrejthessük önmagunk elől.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user627574 44.29 96.7%
user627574 44.02 99.1%
user627574 43.74 96.5%
user627574 42.54 96.5%
user627574 41.64 97.8%
user627574 41.30 95.5%
szz 40.60 97.1%
user627574 38.49 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 38.49 91.7%
user627574 43.74 96.5%
user627574 42.54 96.5%
user627574 41.30 95.5%
szz 40.60 97.1%
gepelomaisztro 28.26 97.8%
gepelomaisztro 33.11 95.9%
glucosedaddy 16.16 91.9%