Az élő pénz - Mérő László

This quote was added by typeantics
Nagyon gyakori elhárító mechanizmus a racionalizálás. Már Ezópusz meséjében is ezt alkalmazza a róka, amikor nem éri el a szőlőt, és meggyőzi magát arról, hogy nem is akarja elérni, mert savanyú. A racionalizálás tehát éppen nem azt jelenti, hogy racionálisan cselekszünk, hanem azt, hogy úgy próbáljuk feltüntetni a cselekedetünket, mintha racionális volna. Jó okot keresünk a cselekedetünkre, hogy az igazi okot elrejthessük önmagunk elől.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 96.78 98.0%
szalaiak 81.54 96.5%
szalaiak 73.17 95.5%
miklosabel 58.85 95.5%
szekelydavidkaa 54.55 94.0%
szekelydavidkaa 49.57 91.1%
user627574 49.22 94.6%
user88731 48.71 90.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user88731 48.71 90.8%
benedekhgabor 96.78 98.0%
miklosabel 58.85 95.5%
user627574 47.85 92.5%
nmate98 41.64 95.9%
voroskoi 37.52 91.9%
szekelydavidkaa 49.57 91.1%
szekelydavidkaa 54.55 94.0%