Az élő pénz - Mérő László

This quote was added by typeantics
Ennek a fejezetnek az elején, amikor az esernyőgyár és a nyaralóhajó várható hozamát vizsgáltuk, nyugodt lelkiismerettel számítottuk a +40% és a -10% átlagát 15%-os hozamnak. Ez teljesen racionális eljárás volt. Ugyanakkor most már azt is tudjuk, hogy az ember egyáltalán nem így értékeli magában a két lehetőség kilátásait. Például a többség előnyben részesítette a fix 3000 dollárt a 80%-os esélyű 4000 dollárral szemben, holott a 80%-os esélyű 4000 dollár várhatóan 3200 dollárt ér.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
warcane 54.03 91.7%
riccy637 49.98 94.9%
user627574 40.12 95.9%
user627574 39.84 97.8%
user627574 38.89 93.6%
user627574 38.45 94.4%
user627574 37.90 98.6%
user627574 37.51 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 38.89 93.6%
user627574 40.12 95.9%
gear 18.62 94.7%
warcane 54.03 91.7%
user627574 39.84 97.8%
riccy637 49.98 94.9%
user627574 38.45 94.4%
gepelomaisztro 25.53 96.4%