Az élő pénz - Mérő László

This quote was added by typeantics
A cég havi hozama tehát 6000-5400=600 hal, éves hozama pedig 12x600=7200 hal. Az adott kockázati szint mellett tehát ebbe a cégbe akkor érdemes befektetni, ha ez a 7200 hal eléri a cég törzstőkéjének 40%-át. Ez azt jelenti, hogy Richson csak akkor fog belefektetni ebbe a cégbe, ha a cég törzstőkéje nem több 18 000 tőkehalnál (mivel ennyinek 40%-a a 7200 halnyi éves hozam).

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szekelydavidkaa 42.58 94.3%
user627574 36.98 96.4%
user627574 36.17 99.5%
user627574 36.04 95.4%
user627574 36.02 95.9%
user627574 35.58 96.6%
gepelomaisztro 27.40 92.8%
gepelomaisztro 21.95 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 35.58 96.6%
szekelydavidkaa 42.58 94.3%
user627574 36.02 95.9%
user627574 36.04 95.4%
gepelomaisztro 21.95 96.4%
gepelomaisztro 1.51 98.9%
gepelomaisztro 20.81 95.4%
gepelomaisztro 27.40 92.8%